Ewidencja kąpielisk

Wójt Gminy Karsin  (Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska) prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk  - art. 38 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z poźn. zm.).

Ewidencja kąpielisk składa się z:

  1. wykazu kąpielisk,
  2. kart kąpielisk:
  •  część A - informacje podstawowe,
  •  część B - jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia).

 

Wykaz kąpielisk 2020

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 rok

Karta kąpielisk

Uchwała nr XV/114/20 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Karsin w 2020 r. oraz określenie sezonu kąpielowego

Profil wody

Uchwała Nr XV/115/20 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Ocena sezonowa jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 10/HK/2020

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Datta
Ilość wyświetleń: 966
24 lipca 2020 13:32 (Marta Kulas) - Zmiana treści zakładki.
24 lipca 2020 13:24 (Marta Kulas) - Zmiana treści zakładki.
07 lipca 2020 08:10 (Marta Kulas) - Zmiana treści zakładki.