Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Jednostka prowadząca

Inne informacje

Urząd Gminy Karsin uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2019 roku, podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do Rejestru PESEL/ Rejestru Mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z Rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców. Na mocy znowelizowanych przepisów prawnych, w sytuacji gdy podmiot publiczny posiada decyzję teletransmisyjną, organ gminy nie jest uprawniony do realizacji złożonego przez taki podmiot wniosku. Organ gminy w przedmiotowej sytuacji zobowiązany jest do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2018 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 390
09 maja 2019 11:16 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lutego 2019 08:09 (Marta Kulas) - Dodanie załącznika.
01 lutego 2019 08:08 (Marta Kulas) - Usunięcie załącznika.