Medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Karsinie, ul. Długa 222, 83-440 Karsin, tel. (58) 687-33-22

Termin i sposób załatwienia

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi on nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Urząd Stanu Cywilnego w Karsinie występuje do Wojewody Pomorskiego z inicjatywą (projektem wniosku) o nadanie medali dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Karsin.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą wręczać określone ustawowo osoby, m.in. Wójt Gminy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach - Dz. U. z 2017 , poz. 2303 ze zm.
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie  szczegółowego trybu postępowania o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów  odpowiednich dokumentów - Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.

Inne informacje

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi on nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Urząd Stanu Cywilnego w Karsinie występuje do Wojewody Pomorskiego z inicjatywą (projektem wniosku) o nadanie medali dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Karsin.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą wręczać określone ustawowo osoby, m.in. Wójt Gminy.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 378
24 lipca 2019 07:50 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
05 kwietnia 2018 06:59 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2018 12:26 (Marta Kulas) - Aktualizacja danych sprawy.