Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Wiele, gmina Karsin

Karsin, dnia 23 lipca 2020 r. RGŚ.6721.1.3.1.2018/2020.MJK.RO OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Wiele, gmina Karsin

Ogłoszenie o naborze na Rachmistrzów Spisowych

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Wójt Gminy Karsin - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., który przeprowadzony będzie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. na terenie Gminy Karsin. ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin z dnia 3 kwietnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Karsin z dnia 3 kwietnia 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARSIN

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karsin, dnia 25 marca 2020 r. RGŚ.6721.3.1.1.2020.RO OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2020