Decyzje środowiskowe (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.9.30.2012.2013.2014.2015

(...) w dniu 12 października 2012 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hangaru na sprzęt pływający, punktu pomocy medycznej wraz z pomieszczeniem ratownika, toaletami i łaźnią, niestałego pola namiotowego (tymczasowego na sezon letni) na terenie...

Rgś 6220.4.1.2015

(...) w dniu 24 listopada 2015 roku na wniosek Pani architekt Anny Gontarz-Bagińskiej reprezentującej Gminę Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Przytarni na działkach...

Rgś 6220.4.4.2015

(...) w dniu 24 listopada 2015 roku na wniosek Pani architekt Anny Gontarz-Bagińskiej reprezentującej Gminę Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Przytarni na działkach...

Rgś 6220.3.9.2015

(...) Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.3.8.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku gospodarczego (obory) przeznaczonego do chowu...

Rgś 6220.3.7.2015

(...) w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Piotra Kulesza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku gospodarczego (obory) przeznaczonego do chowu bydła mlecznego na 60 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w istniejącym siedlisku rolniczym w miejscowości Dąbrowa...

Rgś 6220.3.1.2015

(...) w dniu 20 maja 2015 roku na wniosek Pana Piotra Kulesza wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku gospodarczego (obory) przeznaczonego do chowu bydła mlecznego na 60 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w istniejącym siedlisku...

Rgś 6220.3.11.2014.2015

(...) Wójt Gminy Karsin stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe oraz roztopowe do rowu melioracyjnego na nieruchomości nr 432 we Wielu"....

Rgś 6220.3.9.2014.2015

(...) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe oraz roztopowe do rowu melioracyjnego na nieruchomości nr 432 we Wielu (...)

Rgś 6220.3.10.2014.2015

(...) w dniu 2 kwietnia 2015 roku zostało wydane postanowienie Nr Rgś 6220.3.9.2014.2015 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe...

Rgś 6220.3.12.2014.2015

(...) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Nr Rgś 6220.3.11.2014.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z...