Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.9.1.2016

(...) w dniu 29 grudnia 2016 roku na wniosek Gminy Karsin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Greinke, GreCAD Pracownia Projektowa z siedzibą w Kościerzynie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z...

Rgś 6220.7.7.2016

(...) w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Karsin, ul. Długa 222, 83 – 440 Karsin z dnia 8 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Cisewie, na działce ewidencyjnej...

Rgś 6220.7.9.2016

(...) w dniu 28 listopada 2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.7.9.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Cisewie, na działce ewidencyjnej...

Rgś 6220.6.9.2016

(...) w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Jana Wardyna, zam. Górki, ul. Borska 7, 83 – 442 Karsin z dnia 17 maja 2016 roku wraz z jego uzupełnieniami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja przedsiębiorstwa produkcyjno – usługowego „DREWAR” położonego...

Rgś 6220.8.1.2016

(...) w dniu 14 października 2016 roku na wniosek Gminy Karsin, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Wojciecha Laskę, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad Kanałem...

Rgś 6220.7.1.2016

(...) w dniu 8 września 2016 roku na wniosek Gminy Karsin z siedzibą w Karsinie, ul. Długa 222, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Wojciecha Laskę, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu...

Rgś 6220.3.7.2016

(...) w postępowaniu prowadzonym na wniosek Spółki Sylva z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sortownika kłód, wiaty częściowo obudowanej, trafostacji, placów składowych i manewrowych, zbiornika ppoż. wraz z przynależną infrastrukturą...

Rgś 6220.3.9.2016

(...) w dniu 29 czerwca 2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.3.8.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sortownika kłód, wiaty częściowo obudowanej, trafostacji, placów składowych i manewrowych, zbiornika...

Rgś 6220.2.13.2015.2016

(...) w dniu 13.06.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Nr Rgś 6220.2.12.2015.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu do celów hodowli karpia na działkach nr 123 i 124/1 obręb ewidencyjny Bąk (...)

Rgś 6220.6.4.2016

(...) w dniu 30 maja 2016 roku na wniosek Pana Jana Wardyna zam. Górki, gm. Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego "DRAWAR" położonego w miejscowości Górki, Gmina Karsin, polegającego na...