Rejestr działalności regulowanej (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Do przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin. Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...