Nabór na stanowiska pracy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej w Urzędzie Gminy Karsin.

Karsin, dnia 3 marca 2020r. WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej w Urzędzie Gminy Karsin. nazwa stanowiska pracy

Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i odpadów w Urzędzie Gminy w Karsinie.

Karsin, dnia 10 lutego 2020r. WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. gospodarki wodno- ściekowej i odpadów w Urzędzie Gminy w Karsinie. nazwa stanowiska p

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej w Urzędzie Gminy w Karsinie.

Karsin, dnia 10 lutego 2020r. WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej w Urzędzie Gminy w Karsinie. nazwa stanowiska pracy

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu w wymiarze 0,5 etatu.

Karsin, dnia 26 listopada 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu w wymiarze 0,5 etatu.

Główny Księgowy Urzędu Gminy w Karsinie.

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego Urzędu Gminy w Karsinie. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etat. I. Wymagania niezbędne: Głównym księgowym może być osoba, kt&oacut

Główny Księgowy Urzędu Gminy w Karsinie.

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego Urzędu Gminy w Karsinie. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etat. I. Wymagania niezbędne: Głównym księgowym może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego

Główny Księgowy Urzędu Gminy w Karsinie.

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego Urzędu Gminy w Karsinie. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etat. I. Wymagania niezbędne: Głównym księgowym może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karsinie i Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wielu

Wójt Gminy Karsin dnia 31 lipca 2019r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karsinie i Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielu. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo

Kierownik ds. kanalizacji, wodociągów i dróg w Urzędzie Gminy w Karsinie

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika ds. kanalizacji i wodociągów w Urzędzie Gminy w Karsinie. I. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy: Adres jednostki: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 22