Nabór na stanowiska pracy (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sekretarz Gminy Karsin

Karsin, dnia 7 września 2016r. WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Sekretarza Gminy Karsin. nazwa stanowiska

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadów.

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadów. nazwa stanowiska pracy Adres jednostki

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wielu

Wójt Gminy Karsin dnia 31 maja 2016 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca...

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowie

Wójt Gminy Karsin dnia 13 kwietnia 2016 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...

Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie ul. Długa 222, 83-440 Karsin ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny umowa o pracę w wymiarze 1/4 etatu 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY: • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie ul. Długa 222, 83-440 Karsin ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego umowa o pracę w wymiarze 1 etatu WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY: • wykształcenie zgodne z art. 116 ust, 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. • Pracownikiem socjalnym może...

Podinspektor ds. geodezji, planowani przestrzennego i gospodarki gruntami

Karsin, dnia 2 luty 2016 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o naborze na wolne stanowisko pracy. 1. Adres jednostki: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222. Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. geodezji, planowani przestrzennego i gospodarki gruntami. Wymiar czasu pracy: pełen etat. 3. Wymagania niezbędne: a) wykształ