Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki stanowiącej własność komunalną Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin ul. Długa 222 tel. (058) 687 31 20 O G Ł A S Z A nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki stanowiącej własność komunalną Gminy Karsin Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 roku poz. 543 z późniejszymi zmianami) przeznacza...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r.w zakresie organizacji sportu masowego i rek

Zarządzenie Nr II/123/2009 Wójta Gminy w Karsinie z dnia 18 lutego 2009 r. W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. w zakresie organizacji sportu masowego i rekreacji Na podstawie: art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/134/08 Rady Gminy w Karsinie z dnia 27.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy...