Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

O G Ł O S Z E N I E O ROZSTRZYGNIECIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011 ROKU NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WIELU

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego

O wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ogłoszenie dotyczące konkursu

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z późn. zm.) oraz art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873...

Informacja w sprawie kąpielisk na terenie Gminy Karsin.

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących kąpielisk informujemy, iż zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. Nr 44 poz. 253) organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, złożyć...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie

W sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Karsin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie

W sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Karsin.

Komunikat w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowieniem nr 12/10 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Karsinie dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21.X.2010 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Karsinie

W sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Karsinie i kandydatów na wójta gminy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

W sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Karsin w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.