Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Karsin

Karsin, dnia 19.12.2014r. Z a w i a d o m i e n i e Zwołuję na dzień 29 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Domu Kultury w Karsinie III sesję Rady Gminy. Proponuje się następujący porządek sesji: 1. Sprawy regulaminowe: a)

Zapytanie ofertowe

Zamówienie polega na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karsin zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2/PO IiŚ/9.3/2013.

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 03.12.2014 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/310/14 Rady Gminy w Karsinie z dnia 7.11.2014 r. w sprawie...

Informacja

Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie od czerwca do października 2014 roku zostało zrealizowane zadani

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 28.10.2014 r. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Karsin o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2015 rok”. Kon

Szkolenie na instruktora Nordic Walking

Z A P R O S Z E N I E Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie na instruktora Nordic Walking, które odbędzie się w dniach 13-14 września 2014 r., w Kompleksie Wypoczynkowym „Szarlota”, Szarlota 11 (http://www.szarlota.pl) Ramowy program szkolenia Dzień pierwszy: do 13:00 przyjazd...

Stypendia pomostowe

Rozpoczął się program stypendialny „DYPLOM Z MARZEŃ” ponownie współfinansowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub...

Informacja dla kwaterodawców

Informacja dla kwaterodawców Urząd Statystyczny - Ewidencja Obiektów Turystycznych Urząd statystyczny w Rzeszowie, jako koordynator ogólnopolskiego badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, przypomina o obowiązku bieżącej aktualizacji wykazu obiektów świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej...

Poszukiwany animator zajęć sportowych.

Urząd Gminy w Karsinie poszukuje osób do prowadzenia zajęć sportowych na "Orlikach" w Karsinie i Wielu. Mile widziane wykształcenie wyższe, licencjackie lub magisterskie z zakresu wychowania fizycznego i sportu. Osoba do kontaku: Tomasz Gołuński Telefon: (58) 6873120