Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karsin, dnia 23 listopada 2020 r. RGŚ.6721.4.1.1.2020.RO OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karsin, dnia 23 listopada 2020 r. RGŚ.6721.5.1.1.2020.RO OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o II przetargu pisemnym

Wójt Gminy Karsin Ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki położonej w Osowie, gmina Karsin: dz. nr 274/5 położona w obrębie Osowo, gmina Karsin, zapisana w KW GD1E/00020141/7

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 1 października 2020 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN _________________________________

Komunikat

Komunikat Kierownika GOPS

Szanowni Państwo. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż od dnia 31.08.2020r. zostają wprowadzone zmiany dotyczące przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia prawa do Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego i Świadczenia Dobry Start. Wnioski w sprawie ustalenia prawa...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o I przetargu pisemnym

Wójt Gminy Karsin Ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki położonej w Osowie, gmina Karsin: dz. nr 274/5 położona w obrębie Osowo, gmina Karsin, zapisana w KW GD1E/00020141/7 o pow. 1.902 m2, stanowiącej grunty sklasyfikowane jako: