Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonych do sprzedaży

Karsin, dnia 21 lipca 2020 r. Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) Lp. Obowi

Rejestracja kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Urząd Gminy w Karsinie informuje iż w dniu 12 czerwca 2020 r. w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem telefonicznym 509209430 będzie pełniony dyżur telefniczny ws. zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Zgłaszania kandydatów w tym dniu należy dokonywać wyłacznie drogą mailową na adres ug@karsin.pl.

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Karsin z dnia 3 kwietnia 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARSIN