Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 27.05.2019 r. Rgś 6220.4.10.1.2018/2019.RO OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jed

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 6 maja 2019 r. Rgś 6220.1.3.2019.RO OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wystąpieniu do organów współdziałających w spraw

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Karsin, dnia 29 kwietnia 2019 r. Rgś 6220.1.1.2.2019.RO

Jelcz gimbus

Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M, nr rej. GKS J003. Cechy pojazdu: - rok produkcji 2001, - silnik o mocy 155 KM, - przebieg 660793 km, Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768. Cena wywoławcza 9.000 zł. netto Przystępujący...

Jelcz gimbus

Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M, nr rej. GKS J003. Cechy pojazdu: - rok produkcji 2001, - silnik o mocy 155 KM, - przebieg 660793 km, Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768. Cena wywoławcza 9.000 zł. netto Przystępujący...

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11, nr rej. GKS 03HS. Cechy pojazdu: - rok produkcji 1981, sprowadzony z Niemiec w 2006 r., - silnik o mocy 175 KM, - napęd 4x4, - zbiornik wody 3000 l., - autopompa o wydajności 2400 l/min, - kabina 9-osobowa, - przebieg 30500 km, -...

Formularze wielojęzyczne

Urząd Gminy Karsin uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania wielojęzycznych standardowych formularzy wybranych dokumentów m.in. odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu; zaświadczenia o stanie cywilnym; zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo; zaświadczenia...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z póź. zm.) Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości