Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 1 października 2020 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN _________________________________

Komunikat

Komunikat Kierownika GOPS

Szanowni Państwo. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie informuje, iż od dnia 31.08.2020r. zostają wprowadzone zmiany dotyczące przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia prawa do Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego i Świadczenia Dobry Start. Wnioski w sprawie ustalenia prawa...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o I przetargu pisemnym

Wójt Gminy Karsin Ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki położonej w Osowie, gmina Karsin: dz. nr 274/5 położona w obrębie Osowo, gmina Karsin, zapisana w KW GD1E/00020141/7 o pow. 1.902 m2, stanowiącej grunty sklasyfikowane jako:

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonych do sprzedaży

Karsin, dnia 21 lipca 2020 r. Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) Lp. Obowi