Komunikaty

Informacja

INFORMACJA
o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach  Gminy Karsin

(na podstawie art. 78e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)

L.p. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu
1 1 stycznia 2017 7636,89

wg. stanu na 30.IX.2016

130

2

1 kwietnia 2017

(aktualizacja w marcu 2017r.)

7636,89

wg. stanu na 30.IX.2016

130

w tym 3 z orzeczeniami o potrz. kształc. specj.


Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków o których mowa w art. 90 ust. 1B ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia roczną dotację z budżetu Gminy Karsin w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31-03-2017
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Halina Burchat
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Nowacki
Ilość wyświetleń: 524
30 marca 2018 08:54 (Tomasz Nowacki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)