Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Karsin

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

i możliwościach zapoznania się z jego treścią

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górki, gmina Karsin Uchwałą Nr XXIV/211/17 Rady Gminy Karsin z dnia 21 czerwca 2017 r. Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu  Gminy w Karsinie oraz na stronie internetowej gminy.

 

Wójt Gminy Karsin

Roman Brunke

Załączniki:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-07-2017
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Radosław Orlikowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Nowacki
Ilość wyświetleń: 587
30 marca 2018 08:57 (Tomasz Nowacki) - Dodanie załącznika [z1uxxiv2112017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 08:57 (Tomasz Nowacki) - Dodanie załącznika [uxxiv2112017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 08:56 (Tomasz Nowacki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)