Komunikaty

Informacja

Urząd Gminy Karsin uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Zgodnie z nowelizacją ustawy, organem właściwym do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju. Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy, co oznacza, że wnioskując dane w tej samej sprawie, wniosek może być złożony wyłącznie do organu, który prowadził sprawę po raz pierwszy.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2019 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Kulas
Ilość wyświetleń: 564
10 czerwca 2019 09:31 (Marta Kulas) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)