Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Karsin-Dąbrowa

Nr ogłoszenia: 355163 - 2016 Data ogłoszenia: 30.11.2016 Termin składania ofert: 08.12.2016 r. do godz. 9:30

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z wykonaniem badań geologicznych

Nr ogłoszenia: 352138 - 2016 Data ogłoszenia: 25.11.2016 Termin składania ofert: 2.12.2016 r. do godz. 9:30

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin.

Nr ogłoszenia: 343363 - 2016 Data ogłoszenia: 15.11.2016 Termin składania ofert: 22.11.2016 r. do godz. 9:30

Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Karsin na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/17 i 2018

Nr ogłoszenia: 323937 - 2016 Data ogłoszenia: 14.10.2016 Termin składania ofert: 21.10.2016 r. do godz. 11:00

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin.

Nr ogłoszenia: 347374-2016-PL Data ogłoszenia: 06.10.2016 Termin składania ofert: 14.11.2016 r. do godz. 11:00

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Osowo-Białe Błoto

Nr ogłoszenia: 164705 - 2016 Data ogłoszenia: 27.07.2016 Termin składania ofert: 12.08.2016 r. do godz. 10:30

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Karsin - edycja 2016

Nr ogłoszenia: 54193 - 2016 Data ogłoszenia: 16.05.2016 Termin składania ofert: 07.06.2016 r. do godz. 10:30